หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

��������������������������������������� ��������������������� (motor gearbox)

มอเตอร์เกียร์เฟืองทด ควรเลือก อัตราทด ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หมายถึง
ถ้าอัตราทด มาก แรงบิด(กำลัง)จะ มาก ความเร็ว(รอบ)จะ น้อย
ถ้าอัตราทด น้อย แรงบิด(กำลัง)จะ น้อย ความเร็ว(รอบ)จะ มาก  อาทิเช่น
อัตราทด ที่  200 : 1 จะมีแรงบิดสูงกว่า แต่ความเร็วรอบจะน้อยกว่า 50 : 1
แสดง 1-12 จาก 24 รายการ