หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

21919 เครื่องค้นหาโลหะ (METAL DETECTING CIRCUIT)

฿0.00
วงจรตรวจจับโลหะ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น ปืน มีด หรือเวลาที่ต้องการเจาะฝาผนังที่เป็นคอนกรีตจะต้องตรวจดูก่อนว่ามีเหล็กเส้นในฝาผนังนั้นหรือ
  • หมวดหมู่ : วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โครงงานแบบต่างๆ
  • รหัสสินค้า : 000183

รายละเอียดสินค้า 21919 เครื่องค้นหาโลหะ (METAL DETECTING CIRCUIT)

วงจรตรวจจับโลหะ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบวัตถุ

ที่เป็นโลหะ เช่น ปืน มีด หรือเวลาที่ต้องการเจาะฝาผนังที่เป็นคอนกรีตจะต้องตรวจดูก่อนว่า

มีเหล็กเส้นในฝาผนังนั้นหรือไม่ วงจรนี้สามารถตรวจจับโลหะได้ ทุกชนิด เช่น ทองแดงเงินอลูมิเนียม เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
กินกระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์ (ขณะทำงาน)
มีโวลุ่มไว้สำหรับปรับความไวในการตรวจจับวัตถุ
ระยะในการตรวจจับสูงสุดประมาณ 50 มม.
ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.01 x 1.71 นิ้ว

วิธีการต่อใช้งานกับแบตตอรี่ 9V หรือใช้กับหม้อแปลงไฟที่ปรับ Volt ทั่วไปที่มีขายก็ได้